dot
dot
สมัครสมาชิก
อีเมล :
รหัสผ่าน :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
ตระกร้าสินค้า
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
หมวดสินค้า
dot
dot
Computer Hardware(DIY)
dot
dot
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
dot
bulletFlash Drive
bulletmemory card/Reader Card
bulletHard Disk for notebook
bulletHard Disk for PC
bulletHard Disk for DVR
bulletHard Disk / SSD
dot
Peripherals
dot
dot
Network & Comm
dot
dot
Print Supplies
dot
dot
CAM/CCTV & Security
dot
bulletกล้อง ดิจิตอล
dot
อิเล็คทรอนิกส์
dot
dot
เครื่องใช้สำนักงาน
dot
bulletอุปกรณ์งานศิล์ปะ
dot
อุปกรณ์ความปลอดภัย
dot
dot
ความสะอาดและสุขอนามัย
dot
bulletผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำ
bulletผลิตภัณฑ์ซักผ้า
bulletผลิตภัณฑ์ปรับอากาศ
bulletผลิตภัณฑ์ดูแลรถยนต์
bulletผลิตภัณฑ์กำจัดเแมลง
dot
สินค้าอุปโภคบริโภค
dot
dot
เครื่องดนตรี
dot
การรับประกัน

การรับประกันแบบ Limited Life Time คือการให้ การรับประกันสำหรับตัวสินค้าอันอาจเกิดจากความบกพร่องจาก การผลิตหรือชิ้นส่วน ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติ ซึ่งจะให้การรับประกันตลอดระยะเวลาที่สินค้ารุ่นนี้ยังอยู่ในสายการผลิต และทำตลาดอยู่ เมื่อมีการประกาศหยุดผลิต(EOL) อย่างเป็นทางการจากผู้ผลิต จะให้การรับประกันต่อไปอีก 1 ปี นับจากวันที่ประกาศแต่ทั้งนี้ระยะเวลาการรับประกันรวมอย่างน้อยเท่ากับ 3 ปีจากวันที่ซื้อ

    เงื่อนไขการรับประกัน
    1. สินค้าต้องมีสติ๊กเกอร์ ตัว B ติดที่ตัวสินค้า
    2.
ทางร้านไม่รับเปลี่ยน หรือ รับคืนสินค้าที่ไม่อยู่ในระยะเวลารับประกัน
    3. 
ทางร้าน ไม่รับเปลี่ยน หรือ รับคืนสินค้าที่ผิดเงื่อนไขการรับประกัน
    4.
ทางร้าน ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหรือรับคืนสินค้าทุกชนิด
   -
หากต้องการ เปลี่ยน/คืน สินค้า ในกรณีที่สินค้าไม่มีปัญหาในการใช้งาน ทางร้านจะดำเนินการคิดค่าเสื่อมสินค้า     5 % 
  -
ทางร้านจะไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า หากเกิดสภาพผิดปกติ เช่น เกิดรอยขีดเขียนเปรอะเปื้อน    ที่ไม่อาจลบได้ หรือ รอยขีดข่วน, ถลอก, แตกหัก, บิ่น, ร้าว, ยุบ หรือสินค้าประเภทสิ้นเปลืองถูกแกะใช้